Renere fjord Ålesund

Opprydding av alvorlig forurensning i Aspevågen i Borgundfjorden.

Forurensningsmyndighetene har utarbeidet fylkesvise tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn, Aspevågen er et av de områdene som er prioritert for opprydding.

Hvorfor?

Hvorfor er det behov for opprydding?

Hva?

Hvilke tiltak skal gjøres? Når?

Hvordan?

Hvordan skal oppryddingen foregå?

Hvor?

Fra Høgkubben ser man de områdene vi skal rydde.Fra Høgkubben ser man de områdene vi skal rydde.

Hvor skal det ryddes?

Målsettingen er at forurensningsnivået i fjorden skal være akseptabel både for mennesker og levende organismer.

I tiltaksplanen er Aspevågen, Steinvågsundet og Volsdalsvågen delt inn i fire tiltaksområder.

De data som foreligger for Borgundfjorden viser at det flere steder er høye nivåer av miljøgifter:

Aspevågen

Kvennaneset utgjør størst risiko for det marine miljø etterfulgt av området i Skutvika og østover langs land mot Volsdalsvågen,

Nyheter

Vil sende sedimenter til fjerndeponi

23.05.2018

Torsdag 3. mai behandlet Ålesund bystyre saken om lokalisering av strandkantdeponi og vedtok å sende forurensede sedimentene til fjerndeponi.

Rundt 50 møtte opp til informasjonsmøte

22.02.2018

Det var rundt 50 personer som møtte opp til informasjonsmøte 14. februar om prosjektet Renere fjord Ålesund. Alle presentasjoner kan nå leses i ettertid som pdf.

Åpent informasjonsmøte 14.02

07.02.2018

I forbindelse med planlagt opprydding av forurensede sedimenter i Aspevågen, ønsker Ålesund kommune å invitere til åpent informasjonsmøte om prosjektet.