Hva skal gjøres?

Hvorfor? Hvor? Hvordan?

Når?

Tidsplan

Vi må ta hensyn til torsken som gyter i Borgundfjorden, og vi er i dialog med Fiskeridirektoratet angående tidsperiode for tiltak.

Dette er det som skal gjøres:

År

Periode    

Tiltak

2018 Vinter Ta kjerneprøver av sedimentene.
2019     Høst Kystverket skal sprenge undervannsskjær, for å utvide farleden for båttrafikk. Steinen fra dette skal brukes til oppbygging av strandkantdeponi.
2019 Høst Arbeidet med å bygge strandkantdeponi startes.
2020/21     Høst Arbeid med mudring og tildekking. Massen som taes opp skal plasseres i strandkantdeponi.

 

Mer detaljerte planer kommer.