Hva skal gjøres?

Hvorfor? Hvor? Hvordan?

Når?

Tidsplan

Vi må ta hensyn til torsken som gyter i Borgundfjorden, og vi er i dialog med Fiskeridirektoratet angående tidsperiode for tiltak.

Dette er det som skal gjøres:

År

Periode    

Tiltak

2018 Vinter Ta kjerneprøver av sedimentene.
2018/19   Eventuelt andre forberedende undersøkelser.
2019     Høst Kystverket skal sprenge undervannsskjær, for å utvide farleden for båttrafikk. Steinen fra dette vil bli brukt til utfyllingsmasser på Flatholmen.
2020   Havnevesenet vil flytte aktiviteten i Skutvika, blant annet containerhavna, til Flatholmen (avhengig av tilgang på steinmasser).
2021     Høst Arbeid med mudring og tildekking. Massen som tas opp skal fraktes til eksternt deponi. 

 

Mer detaljerte planer kommer.