Renere fjord Ålesund

Opprydding av alvorlig forurensning i Aspevågen i Borgundfjorden.

Forurensningsmyndighetene har utarbeidet fylkesvise tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn, Aspevågen er et av de områdene som er prioritert for opprydding.

Hvorfor?

Hvorfor er det behov for opprydding?

Hva?

Hvilke tiltak skal gjøres? Når?

Hvordan?

Hvordan skal oppryddingen foregå?

Nyheter

Starter detaljprosjektering av strandkan…

08.12.2020

Torsdag 3. desember behandlet Ålesund kommunestyre sak om lokalisering av strandkantdeponi. Det ble vedtatt å starte detaljprosjektering av et strandkantdeponi i tilknytning til gassverkstomta ved Ysteneset. 

Vil sende sedimenter til fjerndeponi

23.05.2018

Torsdag 3. mai behandlet Ålesund bystyre saken om lokalisering av strandkantdeponi og vedtok å sende forurensede sedimentene til fjerndeponi.

Rundt 50 møtte opp til informasjonsmøte

22.02.2018

Det var rundt 50 personer som møtte opp til informasjonsmøte 14. februar om prosjektet Renere fjord Ålesund. Alle presentasjoner kan nå leses i ettertid som pdf.