Hva skal gjøres?

Hvorfor? Hvor? Hvordan?

Når?

Tidsplan

Vi må ta hensyn til torsken som gyter i Borgundfjorden, og vi er i dialog med Fiskeridirektoratet angående tidsperiode for tiltak.

Dette er det som skal gjøres:

År

Periode    

Tiltak

2019 Høst Ta kjerneprøver av sedimentene.
2019/20   Eventuelt andre forberedende undersøkelser.
2021/22    Høst Arbeid med mudring og tildekking. Massen som tas opp skal fraktes til eksternt deponi.

Mer detaljerte planer kommer.